Praktisch

Ons telefonisch contacteren

Het is voor elke partij vervelend als tijdens de behandeling de telefoon moet worden opgenomen. Zowel voor de patiënt als voor de therapeut betekent dit een onderbreking van de behandeling.

U kan ons telefonisch contacteren op 03/384 32 24. Indien we niet bereikbaar zijn, spreek dan steeds een boodschap in op het antwoordapparaat met een duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer en dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Tussen 8u en 8u30 en tussen 12u en 12u30 zijn we meestal rechtstreeks te bereiken.

We maken GEEN afspraken via e-mail.

 

Annuleren van een afspraak

Bij annulatie van uw afspraak dient u 24 uur op voorhand telefonisch contact op te nemen met de praktijk en eventueel een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat.

Op deze manier kunnen wij mensen die nog op een afspraak wachten snel verder helpen.

Er worden GEEN annulaties via e-mail aanvaard!

Vergeten of niet tijdig geannuleerde afspraken zullen steeds worden aangerekend. Deze werkwijze is wettig.

Indien u zelf de behandeling onderbreekt of een afspraak annuleert, kan het zijn dat u terug een tijdje moet wachten voor we u terug een afspraak kunnen geven.

 

Wat brengt u mee?

Op de eerste afspraak dient u volgende zaken mee te brengen:

  • een geldig voorschrift van de verwijzende arts, (voorschrift blijft maximum 2 maanden geldig),
  • 2 klevertjes van de mutualiteit,
  • uw identiteitskaart,
  • verslagen / informatie bijkomende onderzoeken.

 

Behandeltijd

Een behandelsessie duurt ongeveer 30 minuten.

Wij vragen u steeds op tijd op uw afspraak te komen. Indien u te laat bent op uw afspraak, zal u enkel nog behandeld worden voor de resterende tijd. Zo vermijden wij te lange wachttijden voor de andere patiënten die na u behandeld worden.

 

Betalingssysteem

Op het einde van elke behandeling zal er worden afgerekend. Dit kan met Payconiq of met Bancontact, tenzij er anders met de therapeut wordt afgesproken.

Een betaling met overschrijving dient binnen de 10 dagen te gebeuren om extra administratie- en/of invorderingskosten te vermijden.

De mutualiteit voorziet een tussenkomst per behandeling met algemene kinesitherapie voor eenzelfde pathologie voor de eerste 18 courante behandelingen per kalenderjaar. Het is dan ook zowel voor u als voor ons van groot belang dat u ons verwittigt indien u in hetzelfde jaar al elders kinesitherapiesessies hebt gevolgd zodat wij het getuigschrift correct kunnen opmaken!

Na de eerste 18 behandelingen per kalenderjaar voor eenzelfde pathologie met een grote tussenkomst, hebt U nog steeds recht op bijkomende zittingen voor dezelfde pathologie, maar dan is de terugbetaling minder. Voor een nieuwe pathologie hebt U opnieuw recht op 18 sessies per kalenderjaar met een grote tussenkomst.

Voor een behandeling met kinesiotape, kan een supplement worden aangerekend naargelang de hoeveelheid gebruikte tape (3 € tot 8 €).

 

Uitlenen van materiaal

Regelmatig zal er oefenmateriaal worden uitgeleend. Hiervoor vragen we u een waarborg te betalen die u uiteraard terugkrijgt indien u het materiaal in goede staat teruggeeft.

 

Informatie over producten

In de wachtkamer liggen verschillende brochures, waaronder ook info i.v.m. bepaalde producten, zoals bijv. orthopedische hoofdkussens, zitkussen, enz. Indien u hierover meer info wenst kan u steeds bij ons terecht. De meeste producten kan u via ons aankopen en bepaalde producten kan u ook uitproberen voor aankoop.

Kinepro Zoersel is de praktijk van Els Lambert, die samen met haar ervaren team paraat staat.

Indien we er niet zijn, gelieve dan iets in te spreken op het antwoordapparaat - Geen afspraken via mail!