Praktisch

Maken en annuleren van afspraken

We behandelen steeds op afspraak. Deze afspraak kan u telefonisch maken op 03/384.32.24. Indien we niet bereikbaar zijn, dan kan u altijd een boodschap nalaten op het antwoordapparaat, met een duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Wij maken GEEN afspraken per mail, alsook de annulaties moeten steeds telefonisch gebeuren.

Bij annulatie van uw afspraak dient u 24 uur op voorhand contact op te nemen met één van de therapeuten of een duidelijke boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Op deze manier kunnen wij mensen die nog op een afspraak wachten een eerste afspraak geven.

Vergeten of niet tijdig geannuleerde afspraken zullen steeds worden aangerekend. Deze werkwijze is wettig.

Indien u zelf de behandeling onderbreekt of een afspraak annuleert, kan het zijn dat u terug een tijdje moet wachten voor we u terug een afspraak kunnen geven.

 

Wat brengt u mee?

Op de eerste afspraak dient u volgende zaken mee te brengen:

  • een geldig voorschrift van de verwijzende arts, (voorschrift blijft maximum 2 maanden geldig),
  • 2 klevertjes van de mutualiteit,
  • uw identiteitskaart,
  • verslagen / informatie bijkomende onderzoeken.

 

Behandeltijd

Wij vragen u steeds op tijd op uw afspraak te komen. Indien u te laat bent op uw afspraak, zal u enkel nog behandeld worden voor de resterende tijd. Zo vermijden wij te lange wachttijden voor de andere patiënten die na u behandeld worden.

 

Wanneer bellen voor informatie of andere mededelingen?

Het is voor elke partij vervelend als er tijdens een behandeling de telefoon gaat. Zowel voor de patiënt als voor de therapeut betekent dit een onderbreking van de behandeling.

Wij behandelen elk half uur een patiënt. Om de therapietijd van elke patiënt zo weinig mogelijk te storen, is het gewenst om ons te contacteren op het (half) uur (bijv. om 10u of om 10u30).

 

Betalingssysteem

Gezien het groot aantal wanbetalingen zien wij ons genoodzaakt om op het einde van elke behandeling cash af te rekenen, tenzij met de therapeut anders wordt afgesproken (bijv. bij E-pathologieën).

Een betaling met overschrijving dient binnen de 10 dagen te gebeuren om extra administratie- en/of invorderingskosten te vermijden.

De mutualiteit voorziet een tussenkomst per behandeling met algemene kinesitherapie voor eenzelfde pathologie voor de eerste 18 courante behandelingen per kalenderjaar. Het is dan ook zowel voor u als voor ons van groot belang dat u ons verwittigt indien u in hetzelfde jaar al elders kinesitherapiesessies hebt gevolgd zodat wij het getuigschrift correct kunnen opmaken!

Na de eerste 18 behandelingen per kalenderjaar voor eenzelfde pathologie met een grote tussenkomst, hebt U nog steeds recht op bijkomende zittingen voor dezelfde pathologie, maar dan is de terugbetaling minder. Voor een nieuwe pathologie hebt U opnieuw recht op 18 sessies per kalenderjaar met een grote tussenkomst.

Voor een behandeling met kinesiotape, kan een supplement worden aangerekend naargelang de hoeveelheid gebruikte tape (3 € tot 8 €).

 

Uitlenen van materiaal

Regelmatig zal er oefenmateriaal worden uitgeleend. Hiervoor vragen we u een waarborg te betalen die u uiteraard terugkrijgt indien u het materiaal in goede staat teruggeeft.

 

Informatie over producten

In de wachtkamer liggen verschillende brochures, waaronder ook info i.v.m. bepaalde producten, zoals bijv. orthopedische hoofdkussens, zitkussen, enz. Indien u hierover meer info wenst kan u steeds bij ons terecht. De meeste producten kan u via ons aankopen en bepaalde producten kan u ook uitproberen voor aankoop.

Praktijk voor Kinesitherapie, Manuele Therapie en Sportkinesitherapie
Kinepro Zoersel is de praktijk van Els Lambert in samenwerking met Ann Verbuyst.

Indien we er niet zijn, gelieve dan iets in te spreken op het antwoordapparaat - Geen afspraken via mail!