Manuele Therapie

Manuele therapie is een specifiek domein binnen de kinesitherapie dat zich richt op klachten van het bewegingsapparaat waarbij elke behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een functieonderzoek. Met provocatietesten en functietesten kan zo de plaats, graad, ernst en oorzaak van de klachten worden opgespoord. Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toe roepen. Een manueeltherapeut zoekt naar de oorzaak in het gehele lichaam.

Het lichaam wordt als een ‘geheel’ beschouwd : dit is belangrijk in het manueeltherapeutisch onderzoek en behandeling. Er wordt een persoonsgebonden therapie opgesteld waarbij door gebruik van specifieke behandelingstechnieken de klachten worden behandeld.

De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties (‘kraken’) van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretchingtechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie, taping, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug-en nekscholing...

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor elk één onafhankelijk van leeftijd of beroep. Ook de intensieve sportbeoefenaars kunnen bij de manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletses.

Manuele therapie streeft naar een duurzame oplossing van uw klachten.

Praktijk voor Kinesitherapie, Manuele Therapie en Sportkinesitherapie
Kinepro Zoersel is de praktijk van Els Lambert in samenwerking met Ann Verbuyst.

Indien we er niet zijn, gelieve dan iets in te spreken op het antwoordapparaat - Geen afspraken via mail!