Neuromotorische Revalidatie

Neuromotorische revalidatie omvat het herstellen van de lichaamsfuncties na hersen- of zenuwletsels (neuromotoriek). Deze vorm van revalidatie is bedoeld voor personen met acute neurologische aandoeningen (hersenbloedingen (CVA), hersenletsels (CCT), dwarslaesies, …) of chronische aandoeningen (Parkinson, multiple sclerose (MS), …). De revalidatie omvat enerzijds het verbeteren van lichamelijke functies en anderzijds het afremmen van complicaties van de neurologische aandoening.

Er wordt gewerkt met het CIMT-concept (constrained induced movement therapy concept), d.w.z. het herstellen van het aangedane lidmaat door het lidmaat zoveel mogelijk binnen het ‘normaal functioneren’ te plaatsen. Voortdurend wordt een goede inspectie en onderzoek uitgevoerd om tot een aangepaste behandeling te komen.

De behandeling houdt hoofdzakelijk in:

  • mobilisaties: om mobiliteit van gewrichten en spieren te behouden;
  • testafnames: verschillende testen (Berg Balance test, Tinetti test, …) worden afgenomen om het persoonlijk niveau te bepalen;
  • oefeningen: zowel voor kracht, conditie en evenwicht; aangepast aan het persoonlijk niveau en gradueel opgebouwd.
Praktijk voor Kinesitherapie, Manuele Therapie en Sportkinesitherapie
Kinepro Zoersel is de naam van de groepspraktijk van Els Lambert in samenwerking met Ann Verbuyst, Joren Michielsen en Kyra Blanckaert.

Indien we er niet zijn, gelieve dan iets in te spreken op het antwoordapparaat - Geen afspraken via mail!